Intocmire documentatie in vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu

Echipa Expert Fire S.R.L. are o vasta experienta in intocmirea documentatiilor ce stau la baza obtinerii avizului/autorizatiei de Securitate la incendiu.

Firma noastra poate intocmi in totalitate dosarul de autorizare elaborand:

  • Relevee la scara:

Plan pentru fiecare nivel al cladirii;

Plan fatade;

Plan sectiune;

Plan invelitoare;

  • Scenariu de Securitate la Incendiu, intocmit conform Ordinului 129 / 2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.
  • Referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu”