Operatiunile de instalare si verificare periodica ale instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu sunt efectuate de o firma autorizata C.N.S.I.P.C. – I.S.U. Bucuresti conform documentelor de referinta din procedura de lucru aprobata.

EXPERT FIRE SRL fiind societate atestata in acest sens, poate asigura instalarea si verifcarea periodica a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiior, respectand legislatia romaneasca.

 

Conform Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare, avertizare”,indicativ P118/3-2013

3.1 CONFORMITATE

 • Instalaţiile de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu trebuie să se proiecteze în conformitate cu prevederile prezentului normativ şi a reglementărilor tehnice specifice.
 • Toate dispozitivele conectate la sistem trebuie alese în conformitate cu prevederile SR EN54-13. Trebuie respectate toate restricţiile referitoare la proiectarea şi planul de montare a sistemului oferite în tema de proiect.
 • Părţile componente trebuie să fie în conformitate cu părţile corespondente ale acestui normativ şi cu părţile corespunzătoare din SR EN 54. Dispozitivele care nu includ un element de decizie nu pot fi conforme cu partea corespondentă a prezentului normativ decât dacă ele sunt conectate la partea din sistem care include elementul de decizie.
 • Conformitatea unei componente cu normativul nu garantează că această componentă funcţionează în mod corect când este conectată la o altă componentă din normativ care-i corespunde (de exemplu un echipament de control şi semnalizare cu un detector de caldură), numai dacă ambele componente verificate împreună satisfac condiţiile pentru un sistem.

3.2 GENERALITATI

 • O instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu este alcătuită din următoarele elemente componente (fig. 3.1):

A – detector (detectoare) de incendiu;

B – echipament de control şi semnalizare (ECS);

C – dispozitive de alarmare;

D – declanşator/declanşatoare manual(e) de alarmare;

E – dispozitiv de transmisie a alarmei;

F – staţie de recepţie a alarmei;

G – sisteme  de comandă automată pentru stingerea incendiului;

H – echipament de protecţie împotriva incendiului;

J – dispozitiv de transmisie semnal de defect;

K – staţie de recepţie semnal de defect;

L – echipament de alimentare cu energie electrică;

M – modul de control şi semnalizare a alarmei vocale;

N – modul de intrare sau ieşire auxiliară;

O – modul pentru funcţia de management (monitorizare).

 • Opţional sistemul de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu poate fi prevăzut cu „seiful cu cheie şi panoul pentru pompier”.

1 – funcţii de detectare şi activare;

2 – funcţii de comandă a acţiunilor;

3 – funcţii pentru echipamente asociate locale;

4 – funcţii pentru echipamente asociate la distanţă.

 • Documentaţia tehnico-economică se elaborează pe baza scenariului de securitate la incendiu, stabilindu-se măsurile, tehnicile, procedeele şi organizarea instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu.
 • Dimensionarea instalaţiei de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu şi amenajarea spaţiilor necesare instalării echipamentelor aferente se stabileşte de proiectant pe baza destinaţiei construcţiei, caracteristicilor specifice ale produselor utilizate şi în funcţie de pericolul prognozat.
 • Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu trebuie proiectată astfel încât activarea sistemelor de stingere a incendiilor să nu pună în pericol persoane aflate în zona protejată. Se vor lua măsuri de protecţie a acestora atât în cazul alarmelor reale cât şi în cazul alarmelor false.
 • În completarea destinaţiei principale a IDSAI, acestea pot fi folosite pentru monitorizarea şi comanda directă sau indirectă a unor sisteme sau dispozitive auxiliare, (vezi 3.3.8 (2)e ), dar neexcluzînd orice alt sistem sau dispozitiv auxiliar pe care proiectantul îl considera necesar a fi integrat în instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor.
 • Funcţionarea sau defectul unui element al dispozitivelor auxiliare trebuie să nu pericliteze funcţionarea sistemului de detectare a incendiilor sau să împiedice transmiterea unui semnal către alte dispozitive auxiliare.

1. Atunci când este necesară instalarea unui echipament de alarmă împotriva incendiului în zone care prezintă un pericol de explozie a unui gaz combustibil, praf sau vapori, trebuie utilizat echipamentul certificat ca fiind potrivit în aceste scopuri şi care respectă documentele tehnice. (NP-indicativ 099-2004 şi recomandările din SR EN 60079-14).

2. În zonele cu atmosfere periculoase se aplică reguli speciale de cablare, în conformitate cu normativele naţionale.

 • Toate echipamentele prevăzute în sistem trebuie să asigure compatibilitatea în conformitate cu recomandările din SR EN 54-13.

Figura 3.1 – Componente  ale instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu – IDSAI. Funcţiile instalaţiei sunt în conturul marcat cu linie punct.