Operatiunile de instalare si verificare periodica ale instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu sunt efectuate de o firma autorizata C.N.S.I.P.C. – I.S.U. Bucuresti conform documentelor de referinta din procedura de lucru aprobata.

EXPERT FIRE SRL fiind societate atestata in acest sens, poate asigura instalarea si verifcarea periodica a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiior, respectand legislatia romaneasca.

 
Conform Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare, avertizare”,indicativ P118/3-2013

5.1 MENTENANTA IDSAI

  • Pentru a asigura funcţionarea corectă şi continuă a instalaţiei, aceasta trebuie verificată şi întreţinută periodic.
  • Procedura pentru întreţinerea IDSAI trebuie aplicată imediat după recepţie, indiferent dacă clădirea este ocupată sau nu.
  • Procedura pentru întreţinerea IDSAI stabilită de către proprietarul sau utilizatorul clădirii şi executantul sau o firma atestată pentru întreţinerea IDSAI, trebuie să specifice modul de acces la instalaţie şi timpul în care instalaţia trebuie repusă în funcţiune după un deranjament.
  • Datele de contact ale organizaţiei responsabile cu întreţinerea trebuie afişat vizibil la echipamentul de control şi semnalizare.
  • (1)Trebuie adoptată o procedură de întreţinere care să cuprindă: periodicitatea (zilnică, lunară, trimestrială, anuală) şi elementele care se urmăresc.

(2) Prin „verificarea zilnică” se controlează dacă:

a) fiecare echipament de control şi semnalizare indică condiţia de repaus, dacă există abateri de la condiţia de repaus acestea sunt înregistrate şi comunicate furnizorului de servicii de întreţinere;

b) fiecare alarmă înregistrată din ziua precedentă a fost tratată în mod corespunzător;

c) IDSAI a fost restabilită corespunzător după deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore.

(3) Prin „verificarea lunară” se controlează dacă:

a) grupul electrogen (sursa de rezervă) porneşte în timp;

b) nivelul combustibilului este corespunzător, completându-se dacă este necesar;

c) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;

d) indicatoarele optice şi sonore ale ECS sunt funcţionale, iar în cazul apariţiei unui defect acesta este înregistrat.

(4) Prin „verificarea trimestrială” se controlează dacă:

a) sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal şi sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcţionare;

b) se acţionează cel puţin un detector sau declanşator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control şi semnalizare primeşte şi afişează semnalul corect, porneşte alarma sonoră şi acţionează oricare altă indicaţie sau dispozitiv suplimentare;

c) sunt verificate funcţiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control şi semnalizare;

d) sunt verificate funcţiile de reţinere sau eliberare ale uşilor din cadrul sistemului;

e) acolo unde este permis, acţionarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare;

f) sunt efectuate toate testele şi verificările specificate de producător, furnizor sau executant;

g) este analizată orice modificare structurală sau de destinaţie care poate afecta cerinţele privind amplasarea detectoarelor, declanşatoarelor manuale de alarmare şi sirenelor de alarmare.

(5) Prin „verificarea anuală” se controlează dacă:

a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;

b) a fost verificat fiecare detector privind funcţionarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului;

c) echipamentul de control şi semnalizare poate acţiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare;

d) sunt inspectate vizual toate echipamentele şi cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate şi protejate corespunzător;

e) este analizată orice modificare structurală sau de destinaţie care poate afecta cerinţele privind amplasarea detectoarelor, declanşatoarelor manuale de alarmare şi sirenelor de alarmare;

f) sunt examinate şi testate bateriile.

  • Trebuie adoptată o procedură de întreţinere care să se asigure că în cazul unor funcţii cu potenţial de avariere, precum eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt iniţiate.
  • Proprietarul sau utilizatorul clădirii trebuie să informeze atunci când există circumstanţe speciale în care sunt necesare activităţi de întreţinere specială, pentru:

a) incendiu (indiferent dacă a fost detectat automat sau nu);

b) incidenţa unor alarme false neobişnuite;

c) extinderea, modificarea sau zugrăvirea clădirii;

d) modificări în ocuparea şi activităţile derulate în zona acoperită de IDSAI;

e) modificări ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care să ducă la schimbarea cerinţelor privind sirenele de alarmare;

f) deteriorarea instalaţiei chiar dacă aparent aceasta funcţionează corect;

g) orice modificare a echipamentelor suplimentare;

h) utilizarea instalaţiei înainte de finalizarea lucrărilor şi predarea către beneficiar.

sau pentru:

a) indicaţii privind un deranjament al instalaţiei;

b) deteriorarea oricărei părţi a instalaţiei;

c) oricare modificare în structura sau destinaţia clădirii;

d) oricare modificare a activităţii în zona protejată care poate modifica riscul de incendiu.